Puitmaja sisevooder

Puit on looduslik materjal, mille omadused liigiti ja liigi sees suuresti erinevad, seetõttu on voodrilauast siseviimistlus alati omanäoline.

Sisevoodrilaua materjalid

Levinuimad voodrilaua tegemiseks kasutatavad puuliigid on mänd ja kuusk. Saunavoodriks tarvitatakse lehtpuumaterjali, näiteks haaba ja leppa. Männilauale on iseloomulik ajapikku punakaks muutuv lülipuit, kuuselaud on üldiselt heledam.

Kõige enam kasutatakse 9–21 mm paksuseid ja 80–120 mm laiuseid laudu. Harilikult kasutatakse 12 mm lauda, kuid soovitatav on siiski 15 mm paksune laud, eriti niiskete ruumide vooderdamisel.

Sisevoodrilaua tavalisemad profiilid vastavalt RT 21-10174.

Puidu niiskussisaldus

Elava puu niiskussisaldus on üle 30% (võib olla ka üle 100%), kuivatatud puidu puhul 10–20%.

Et vähendada voodrilaudise hilisemat muutumist, on soovitatav, et laudise tegemise ajal oleks puidu niiskussisaldus vastav ruumi kasutusaegsele kliimale.

Puidu tasakaaluniiskus sõltuvalt keskkonnatingimustest.

Üldiselt müüakse suuremates kauplustes voodrilauda niiskussisaldusega u 14%. RYL 90 annab lubatud tarnimisniiskuseks 13–18%.

Parima tulemuse saavutamiseks tuleks silmas pidada ka seda, et laudise paigaldamise ajal on õhutemperatuur ja -niiskus ruumis juba kasutusaegsele kliimale sarnased ning peale vooderduse valmimist ei tehta enam ehitustöid, mis väga oluliselt tõstavad ruumiõhu niiskust.

Pinnaviimistlus

Tavaliselt müüakse voodrilaudu lõpliku viimistluseta ning viimistlus teostatakse objektil. Viimistlemiseks kasutatakse näiteks peitsimist, lakkimist, värvimist. Kui laudisepind jäetakse viimistlemata, hakkab see toimima ruumiõhu niiskuse tasakaalustajana, vähendades selle ööpäevast kõikumist – puidupind niiskub õhuniiskuse tõustes ja kuivab selle langedes.

Lakk säilitab puitvoodri väljanägemise, kaitseb pinda kulumise eest ning kergendab puhastamist.

Voodrilaua kvaliteet

Puidust voodrilaua materjalile Eestis ühtseid kvaliteedinõudeid sätestatud ei ole. Soome nõudeid kasutades võib tuua välja järgmised kvaliteediklassid:
– Kõrgekvaliteediline peaaegu oksteta laud
– Mõningate oksadega laud
– Tervete oksakohtadega laud
– Oksakohtadega laud

Voodrilaudade kvaliteedinõuded (kuna antud kvaliteedinõuded ametlikult Eestis ei kehti, on need ainult suunava iseloomuga).

Sisevooder – voldik (PDF fail)