Konkursi “Aasta Puitehitis 2023” korraldamise pakkumuskutse

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit otsib konkursi “Aasta Puitehitis 2023” korraldajat lähtudes keskkonnaministri 31.01.2020 nr 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused määruses sätestatud tingimustest. Hankes osalemise pakkumuskutse koos töö sisu kirjeldusega leiab SIIT

Ootame Teie hinnapakkumust 1. septembriks 2023 (kaasa arvatud) elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile helena.taar@empl.ee.